درباره ما

درباره محمدصادق رضایی

محمدصادق رضایی هستم ازسال ۹۲ شروع به کار کرده و تا به امروز مشغول به این حرفه میباشم. از سن ۱۷ سالگی عاشق صدای چکش قلم زنی شدم واین صدا باعث پیشرفت و کنجکاوی من تواین حرفه شد. حدود چهارسال ب شاگردی استادم بودم، تا اینکه در سال ۹۶ ب صورت حرفه ای تر وارد این عرصه شدم و در همان سال، کارگاه شخصی خودم را افتتاح کردم تا به صورت جدی تر و البته حرفه ایی تر به قلمزنی ظروف بپردازم. با ورود به بازار کار، با ویترین داران و گالری های بسیاری آشنا شدم که باعث شد در کار خود مصمم گشته، تا در ادامه با سبک منحصر به فرد خودم وارد بازار رقابتی بشوم.